Home » QUI SOM

QUI SOM

Presentació

 

La nostra dedicació professional, des de fa més de vint i cinc anys, al Dret Administratiu, Urbanístic i Immobiliari ens permet prestar un assessorament eficaç i de qualitat en els diversos aspectes del dret públic.

Desenvolupem una intensa i reconeguda activitat professional en els diferents àmbits legals d’aquesta disciplina jurídica:

  • planejament urbanístic i sistemes d’execució;
  •  redacció, tramitació i participació en entitats urbanístiques i juntes de compensació;
  • assessorament en gestió immobiliària i tràfic patrimonial, tant mercantilista com administratiu, des de la compravenda, permuta, cessió, fins a l’expropiació forçosa;
  • regulació pública d’establiment d’activitats econòmiques i dels àmbits rurals, implantació d’usos en sòl no urbanitzable, protecció del medi ambient i explotació de recursos naturals;
  • actuacions davant l’administració pública, fiscalitat local i immobiliària, reclamacions de responsabilitat patrimonial i defensa front procediments disciplinaris, sancionadors, així com interposició i seguiment de tota mena de recursos contenciosos administratius;
  • contractació administrativa, convenis, concessions, béns i serveis públics; règim local i organització administrativa; drets fonaments i llibertats públiques.
Presentació - AMBIT LEGAL

El bufet

A Àmbit Legal els trets que millor ens defineixen; els nostres valors, són 


Especialització i transversalitat. El profund coneixement de les diferents disciplines que integren el Dret Administratiu, Urbanístic i Immobiliari ens permeten tenir una visió global i integradora dels vessants que pot presentar un determinat assumpte, el que ens permet oferir als nostres clients un anàlisi integral en un entorn multidisciplinari.

 

Confiança i proximitat. Treballant cada dia per cuidar la relació que ens uneix amb els nostres clients, amb compromís d’implicació, tracte personalitzat i garantía d’equilibri d’una feina ben feta, a uns honoraris raonables que podem oferir gràcies a una organització estructurada i més àgil.

 

Qualificació professional. Experiència professional des de fa més de vint anys al sector públic que, juntament amb una formació continuada, ens permeten assessorar empresaris, particulars i administracions públiques municipals. I això amb una oferta de serveis jurídics que s’adapta a les característiques i necessitats dels nostres clients, defensant els seus interessos, amb un assessorament puntual o continuat, en qualsevol procediment administratiu. 

 

Cristina Benítez - advocada

Fa més de 25 anys que sóc i faig d'advocat.

 

Durant aquest temps he tingut ocasió de treballar en entitats i col·laborar amb diferents professionals que m'han aportat tot allò que no es troba als llibres i que ha contribuït el meu creixement professional i com a persona.

 

Sóc coneixedora del sector privat, al que he dedicat els primers 15 anys de la meva vida professional, com a assessora jurídica interna en empreses del sector immobiliari (Grup Cirsa, Kepro Internacional, Promociones Ruve) o en els despatxos en que he participat com a sòcia (BCS Advocats) o col·laboradora (RCM Consultores). 

 

Amb la meva incorporació l'any 2008 al sector públic local, els meus coneixements han assolit un grau d'especialització en dret administratiu i urbanístic que completa el meu perfil per poder oferir un millor servei en l'àmbit jurídic immobiliari.

 

Cristina Benítez

Emi Vila i Albanell - advocada

Jurista, assessora jurídica i lletrada consistorial des de fa més de 20 anys a l'ajuntament de Vic; sempre dedicada al Sector Públic municipal que conec profundament i m'agrada; allà m'he desenvolupat professionalment i m'he anat especialitzant en planejament i execució urbanística, si bé sóc també coneixedora de les àrees de serveis generals adscrites a Secretaria, on he pogut tractar la gestió i responsabilitat patrimonials, entre d'altres matèries.

 

La meva incorporació a l'ajuntament de Barcelona m'ha animat a fer un pas endavant i encetar una nova etapa com a professional liberal a temps parcial. Em fa molta il·lusió aquesta nova visió de l'administració des del punt de vista del ciutadà, sense perdre, però, la meva dedicació al sector públic pel que tinc autèntica vocació de servei.

                                                                                                                                                              Emi Vila i Albanell

BARCELONA -  ambitlegal@ambitlegal.cat